Ja fa uns anys vaig consultar amb un genealogista i em va fer un estudi a partir del qual vaig treure'n poques conclusions més de les que ja tenía, pero em va proporcionar un escut, que suposo está fet sobre un patró que deuen tenir per fer contents a tots aquells que no havent tingut mai avantpasats nobles amb escut d'armes, han pagat per averiguar-ho. Es deu tractar d'una mena de compensació.

Resultat de tot aixó que tinc un escut que presento tot seguit.

 

L'explicació que fa l'estudi genealogic sobre l'escut es:

"Les Armes de major antiguitat que els hi van ser donades a aquest cognom i llinatge son les següents: En camp de plata, un castell amb merlets i torre del Homenatge; de gules: bordura composada de gules i plata."

TORNAR