Potser de lo mes notori que surt a l'estudi genealògic, es la referència següent:

"Cavallers d'aquest cognom i llinatge van pasar de la seva noble residència tarragonina a la conquesta del Regne Arab de Mallorca. Van servir en la milicia del Rey Jaume I d'Aragó, anomenat "el Conqueridor". Van lluitar en la sagnant conquesta de la Madina Mayurqa, coneguda en els nostre dies com la ciutat de Palma de Mallorca. Amb la victòria final de les tropes cristianes per la rendició del rey moro Abú Yahía de Mallorca, els esmentats cavallers Isanta van ser recompensats amb terres a Manacor i lots d'esclaus."

La victória es va produir el dia 31 de desembre de 1229, amb la rendició de la ciutat.

Es probable que l'escut d'armes provingui d'aquells temps.

S'han trobat referències de censos a Tarragona, en les viles de Tortosa, La Cava, Flix i Ulldecona. Tambe a Constantí, a on l'any 1559 un tal Bertomeu Isanta tenia una casa en propietat al Portal Nou i exercía la professió de traginer.

Una referència ben documentada es en el llibre Aportacions a la història de la vila de Sant Llorenç de Morunys i comarca, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans, i quin autor es en Manuel Segret i Riu, fill de Sant Llorenç, que en la relació de llinatges fora vila del cens de confrares de Nostra Senyora del Coll hi fa constar la localitat d'Isanta i a Jeroni Isanta l'any 1655

TORNAR